1. Psikoterapi nedir?

Psikoterapi ruhsal sorunları iyileştirmeyi hedefleyen yöntemlerin genel adıdır. Günlük yaşamda; daha çok ilaç tedavisi dışındaki yöntemleri kapsadığı değerlendirilerek kullanılmaktadır.

2. Psikoterapi hangi psikolojik sorunların çözümünde etkilidir?

Psikoterapi; depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, özgül fobi, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Psikoterapi sadece hastalıkların tedavisinde değil; kişinin günlük hayattaki yaşamsal faaliyetlerini idame etmesine, zorluklarla başa çıkmasına, karşılaştığı stres kaynaklarına karşı psikolojik uyumunu arttırmaya ve kişisel gelişimi ile kendini iyi hissetmesine yardımcı olur.

3. Kişi psikoterapiye ne zaman ihtiyaç duyar?

Kişide psikiyatrik hastalığının ortaya çıkması durumunda veya herhangi bir psikopatoloji olmamasına rağmen; stresli yaşam olaylarında, aile, iş, sosyal hayattaki zorlanmalar sonrası, kendi duygu ve düşüncelerini daha iyi tanımak, anlamak adına psikoterapiye başvurabilir.

4. Hangi yaş gruplarına psikoterapi uygundur?

Psikoterapi için herhangi bir yaş kısıtı yoktur. Farklı yaş grupları için farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Örneğin, çok küçük yaşlarda oyun terapisi, psikodrama gibi yöntemler kullanırken; yaş büyüdükçe kişiye uygun olan bilişsel davranışçı terapi, şema terapi gibi diğer psikoterapi yöntemleri uygulanabilmektedir.

5. Psikoterapinin çeşitleri var mıdır?

Psikoterapinin birçok çeşidi vardır. Bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, psikodinamik terapi, grup terapisi, aile terapisi, varoluşçu terapi ve psikanaliz bunlardan sadece birkaçıdır. Uygulanacak psikoterapi yönteminin belirlenmesinde kişinin yaşadığı sorun ve bireyin kişilik özellikleri belirleyici olmaktadır.

6. Seans sıklıkları ne kadar olmalıdır?

Seans sıklıkları uygulanan psikoterapi yöntemine ve kişiye göre farklılık gösterir. Seans sıklığı genelde haftada bir olmakla beraber; akut ve acil durumlarda haftada iki olabilir. Bununla birlikte süreç içerisinde seans sıklığı 2-3 haftada bire kadar çıkabilir.

7. Psikiyatrist ile psikolog arasındaki farklar nelerdir?

Psikiyatrist, tıp fakültesinden mezun, ruh sağlığı ve hastalıkları ihtisasını tamamlamış uzman tıp doktorudur. Psikiyatrist, psikolojik sorunları tıbbi bir yaklaşımla ele alarak psikiyatrik hastalık tanısı koyabilir. Hastalara ve kişiye özel tedavi planı yapabilir. Psikologdan farklı olarak psikiyatrist, ayırıcı tanı yaparak ilaç tedavisi düzenleyebilir, gerektiğinde hastanede yatırmak suretiyle tedaviye devam edebilir, EKT (Elektro Konvülsif Tedavi), TMS (Transkraniyal Manyetik Stimülasyon) gibi medical tedaviler uygulayabilir. Psikolog ise üniversitelerin psikoloji bölümlerinden lisans eğitimini tamamlamış ruh sağlığı çalışanıdır. Psikoterapi eğitimlerini başarıyla tamamlamış ruh sağlığı çalışanlarına (psikiyatrist ya da psikolog) psikoterapist denir.

8. Ne zaman psikiyatriste başvurmalıyım?

İnsanların kendilerini sıkıntılı hissettiği bazı dönemler olabilir. Yaşadıkları stresli durumlara bağlı olarak veya herhangi bir olay olmaksızın kendilerini kötü hissedebilirler. Bu sıkıntı hissi olması gerekenden uzun sürdüğünde, günlük hayatı ve kişileri arası ilişkileri etkilemeye başladığında yaşanılan sıkıntının tam olarak anlaşılması, ayırıcı tanı yapılarak doğru teşhis konulması ve tedavi planlanması için psikiyatriste başvurulması gerekmektedir. Sıkıntının durumu ve konulan tanıya göre ilaç tedavisi, psikoterapi veya bunların kombinasyonu olarak tedavi planı düzenlenir.

    Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.