Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) nedir?

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB), obsesyon ve kompulsiyon adı verilen iki ana semptomla karakterize psikiyatrik bir hastalıktır. Obsesyonlar, sürekli tekrarlayan, kontrol edilemeyen ve genellikle kişinin endişeleri veya korkularıyla ilgili anlamsız düşüncelerdir. Kompulsiyonlar ise, obsesyonların yarattığı kaygıyı azaltmak için yapılan tekrarlayan davranışlardır. Örneğin, ellerin aşırı yıkaması, simetri gereksinimi veya aşırı kontrol ihtiyacı gibi davranışlar olabilir. Bu obsesyonlar ve kompulsiyonlar, normal hayat aktivitelerini etkileyecek kadar güçlü ve sürekli olabilirler. OKB tedavi edilebilir bir durumdur ve ilaç tedavisi ve/veya psikoterapi yardımıyla kontrol altına alınabilir.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) nedenleri nelerdir?

Obsesif-kompulsif bozukluğun (OKB) kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak, OKB’nin genetik, biyolojik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Genetik faktörlerin OKB riskini artırdığı bilinmektedir. Beyindeki serotonin, dopamin ve glutamat gibi nörotransmitterlerin dengesizliği de OKB ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, OKB’nin çevresel faktörlerle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Çocukluk çağı travmaları, aşırı stresli yaşam olayları veya beyin enfeksiyonları OKB riskini artırabilir.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) belirtileri nelerdir?

Obsesif-kompulsif bozukluğun (OKB) belirtileri obsesyonlar ve kompulsiyonlar olarak iki grupta incelenebilir:
Obsesyonlar:

 • Sürekli tekrarlayan, kontrol edilemeyen ve genellikle kişinin endişeleri veya korkularıyla ilgili anlamsız düşünceler
 • Aşırı kirlilik veya hastalık korkusu
 • Aşırı simetri veya düzen gereksinimi
 • Agresif, cinsel veya dini içerikli düşünceler
 • Korku, güvensizlik veya kontrol kaybı hissi

Kompulsiyonlar:

 • Obsesyonların yarattığı kaygıyı azaltmak için yapılan tekrarlayan davranışlar
 • Ellerin aşırı yıkanması veya aşırı temizlik yapma
 • Sık sık kontrol etme (örneğin; kapıları, ocakları veya elektrikli aletleri)
 • Sayma veya ritüel sayılarında takılı kalma
 • Düzgünleştirme, düzenleme veya simetri sağlama gibi davranışlar

Bu obsesyonlar ve kompulsiyonlar, normal hayat aktivitelerini etkileyecek kadar güçlü ve sürekli olabilirler. OKB, kişinin hayat kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve uyku bozuklukları, iş kaybı ve ilişki problemleri gibi diğer sorunlara da neden olabilir.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisinde ne yapılır?

Obsesif-kompulsif bozukluğun (OKB) tedavisi, genellikle psikoterapi, ilaç tedavisi veya her ikisinin kombinasyonunu içerir. OKB tedavisinde en sık kullanılan terapi bilişsel davranışçı terapidir (BDT).
Bilişsel davranışçı terapi, OKB semptomlarının tedavisinde en yaygın kullanılan terapi türüdür. Bu terapi, obsesyonlar ve kompulsiyonlar arasındaki bağlantıyı anlamak ve bu düşünce ve davranış kalıplarını değiştirmek için kullanılır.
OKB tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında antidepresanlar, antipsikotikler ve anksiyolitikler yer alır. Bu ilaçlar, obsesyonlar ve kompulsiyonlarla ilgili semptomların azaltılmasına yardımcı olabilirler.
OKB tedavisinde başarı oranı, kişinin semptomlarının şiddetine, tedaviye erken başlama zamanına ve tedavi planının uygunluğuna bağlıdır. Birçok kişi OKB semptomlarını kontrol edebilir ve normal bir hayat sürdürebilir.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) sıklığı nedir?

Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), toplumda oldukça yaygın bir bozukluktur. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, tüm dünyada yaklaşık %1-2 arasında görülür. Ancak OKB tanısı alan kişi sayısının gerçek sıklık oranından daha düşük olduğu düşünülmektedir, çünkü birçok insan belirtilerini gizler veya tedavi aramaz.

Kendinizde Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) Olduğunu Düşünüyorsanız Ne Yapmalısınız?

Eğer kendinizde obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) belirtileri olduğunu düşünüyorsanız, öncelikle bir psikiyatrist ile görüşmeniz önerilir. Bir uzman, belirtilerinizi değerlendirebilir, tanı koyabilir ve uygun tedavi seçeneklerini önerebilir.
Tedavi, genellikle bilişsel davranışçı terapi (BDT) veya ilaç tedavisi (antidepresanlar gibi) kullanılarak yapılır. Terapi ve ilaç tedavisi bir arada da kullanılabilir.
OKB tedavisi uzun bir süreç olabilir, ancak tedaviye başlamak belirtilerinizin azalmasına ve yaşam kalitenizin artmasına yardımcı olabilir. Unutmayın ki OKB, tedavi edilebilir bir bozukluktur ve profesyonel yardım alarak bu süreci yönetebilirsiniz.

Ailenizden ya da Yakınlarınızdan Birinde Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) Olduğunu Düşünüyorsanız Ne Yapmalısınız?

Eğer ailenizden ya da yakınlarınızdan birinde OKB belirtileri olduğunu düşünüyorsanız, öncelikle destek olmak için onlarla açık bir şekilde konuşabilirsiniz. Onlara belirtilerinin tedavi edilebilir olduğunu ve yardım almalarının önemini vurgulayabilirsiniz.
OKB sık görülen bir bozukluk olduğundan, birçok insanın tedavi gördüğünü unutmamak önemlidir. Bu nedenle, aile üyeleri veya yakınlarınıza, OKB tedavisine başlamaları için destek olabilir ve onlara uygun bir uzmana gitmelerini önererek yardımcı olabilirsiniz.
Ayrıca, OKB belirtileri olan bir kişiyle etkileşimde bulunurken, onların endişe ve korkularını anlamaya çalışmak, onlara zaman tanımak ve sabırlı olmak da önemlidir. Bu kişilerin belirtileri zaman zaman zorlayıcı olabilir, ancak sabırlı ve anlayışlı olmak, tedavi sürecinde yardımcı olabilir.
Sonuç olarak, OKB belirtileri olan bir aile üyesi veya yakınınız olduğunda, destekleyici ve anlayışlı bir yaklaşım benimsemek ve tedaviye gitmeleri konusunda teşvik etmek en uygun yaklaşım olabilir.

 

  Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.